Dwa rodzaje pomocy w SCZP Poznań-Północ

Pomoc psychologiczna

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ oferuje dwa rodzaje pomocy:

1. Pomoc czynna środowiskowa – obejmuje leczenie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia wymaga interdyscyplinarnej terapii i aktywnego wsparcia w procesie zdrowienia. Pomoc czynna oznacza zorganizowane postępowanie zespołu terapeutycznego, mające na celu przywrócenie bądź poprawę stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego pacjentów oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku. Kierowana jest w szczególności do pacjentów:

  • – z nasilonymi, utrzymującymi się objawami zaburzeń psychotycznych
  • – z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń
  • – wymagających w okresie remisji systematycznego leczenia zapobiegającego nawrotom
  • – o ograniczonej samodzielnej egzystencji, a pozbawionych dostatecznej opieki osób bliskich
  • – pozostających w konfliktowej sytuacji środowiskowej

2. Drop-in – obejmuje do 5 spotkań o charakterze wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym.

foto: Unsplash