Dla kogo?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ udziela pomocy:

  1. czynnej, tj. leczenia i wsparcia osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagającym ciągłości opieki, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
  2. długoterminowej – innym osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
  3. krótkoterminowej – osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
  4. doraźnej – osobom w stanach nagłych i pilnych;
  5. konsultacyjnej – innym osobom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ