Dla kogo?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ udziela pomocy przede wszystkim osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagającym ciągłości opieki, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów oraz innym osobom potrzebujących świadczeń diagnostycznych i porad.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ