Jak pracujemy?

Możesz do nas zadzwonić lub przyjść osobiście w godz. 8:00-20:00.

Pracujemy inaczej niż wiele innych placówek. Najpierw zostaniesz umówiony na spotkanie z Koordynatorem Opieki – czyli psychologiem, z którym porozmawiasz o tym, co Cię do nas sprowadza, jakich trudności doświadczasz i w czym potrzebujesz naszego wsparcia. Rolą Koordynatora jest zaplanowanie najlepszej dla Ciebie ścieżki zdrowienia i czuwanie nad jej realizacją. Zajmuje to zwykle od jednego do trzech spotkań i czasem wymaga przeprowadzenia testów psychologicznych. Wsparcie uzyskasz bezpośrednio od Koordynatora lub zaproponuje Ci on pomoc innego specjalisty z naszego zespołu. W zespole mamy doświadczonych psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy-psychiatrów, psychologów środowiskowych, pielęgniarki, pracowników socjalnych oraz terapeutów zajęciowych, a każdy z nich specjalizuje się w pomocy przy rozwiązaniu nieco innych problemów. Koordynator może polecić Ci uczestnictwo w warsztatach, konsultację z psychiatrą lub pracownikiem socjalnym. Jeśli uzna to za zasadne, może skierować Cię na psychoterapię indywidualną lub grupową.

Prowadzimy również interwencje środowiskowe –
jeśli nie możesz przyjść do nas, to my możemy przyjść do Ciebie.

W naszej ofercie znajduje się także Drop-In Centre – Otwarta Przestrzeń. Jest to przestrzeń do spotkania z innymi osobami podobnymi do Ciebie lub z psychologiem. Drop-in (ang.) znaczy„wpaść” – możesz przyjść do nas w godzinach otwarcia Centrum, bez wcześniejszego umawiania się i porozmawiać, posiedzieć w ciszy lub wziąć udział w organizowanych zajęciach. Możesz przyjść do Otwartej Przestrzeni zarówno w sytuacji nagłej, z którą trudno jest być samemu, a także gdy po prostu masz ochotę porozmawiać lub zrobić coś wspólnie.

W godzinach nocnych, tj. 20:00-8:00, a także w weekendy i święta,
możliwe jest uzyskanie wsparcia w ramach rozmowy przez telefon.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ

Oddział Dzienny

Zapraszamy na ciekawe zajęcia na naszym nowo otwartym Oddziale Dziennym. Odbywają się one od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 14:15. Nasze zajęcia skierowane są głównie dla osób z przewlekłymi zaburzeniami, takimi jak schizofrenia, ciężka depresja czy ostre stany lękowe. Prowadzimy warsztaty integracyjno-ruchowe, takie jak capoeira, organizujemy spacery na okolicznych terenach zielonych, pomagamy w rozwijaniu nowych zainteresowań w zakresie prac artystycznych, edukujemy w pomocnych metodach relaksacji.

Jest to jednak przede wszystkim wspaniałe miejsce do zdobycia nowych przyjaciół, znajdujących się w podobnej sytuacji, miejsce na wymianę doświadczeń życiowych, rekreację(oferujemy np. popołudnie z grami planszowymi).

Nasz Ośrodek to ciepłe i bezpieczne miejsce, wolne od presji i oczekiwań, gdzie można czuć się akceptowanym, nabyć nowych umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem, odpocząć i poczuć się częścią większej społeczności.

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ)

Nasz Ośrodek oferuje wizyty w otoczeniu pacjenta. Czasem jest to związane ze stanem zdrowia pacjenta(np. głęboka niepełnosprawność fizyczna ograniczająca możliwości łatwego poruszania się), czasem wiąże się z tymczasowym lub chronicznym lękiem przed wychodzeniem z domu, czasem jest to sytuacja kryzysowa, kiedy wizyta specjalistów w domu pacjenta jest najlepszym rozwiązaniem.

Nasz zespół składa się z wielu specjalistów, włączając lekarza psychiatrę, pielęgniarkę, psychologa środowiskowego oraz pracownika socjalnego. Pracownik socjalny jest bardzo ważną częścią naszego zespołu, gdyż ma ogromną wiedzę w sprawach mieszkaniowo-finansowych, które to często domagają się uwagi. Jeśli to pomocne, włączamy również do naszego zespołu tzw. Ekspertów przez Doświadczenie, czyli ludzi, którzy sami przeszli ciężkie kryzysy psychiczne i czują się teraz zainspirowani, by wspierać osoby podobne do siebie, które w takim kryzysie się znajdują, Aby przypominać o nadziei oraz wymianie doświadczeń, jako ważnym elemencie zdrowienia.

Naszą misją jest stworzenie nowego modelu opieki psychiatrycznej, gdzie pacjent leczony jest w miejscu, które jest mu znane i gdzie, miejmy nadzieję, czuje się bezpiecznie – w domu, zapobiegając tym samym potencjalnej hospitalizacji.

W ramach naszych zespołów szybkiego reagowania, skutecznie pomagamy przetrwać kryzys, oferując ,jeśli to stosowne, nawet codzienne kontakty z pacjentem. Przez okres do 2 tygodni. Nasz zespół kompleksowo zadba o potrzeby pacjenta. Zrobimy wszystko by pomóc pacjentowi uzyskać i utrzymać optymalny sposób funkcjonowania. Zadbamy też o otoczenie pacjenta, oferując odpowiednie wsparcie.

Zapraszamy do kontaktu!