Regulamin wizyt w okresie pandemii Covid-19

Koronawirus

W związku z gwałtownie wzrastającą liczą zachorowań, dbając o bezpieczeństwo pacjentów i personelu, informuję o wdrożeniu dodatkowych środków ostrożności w ŚCZP Poznań-Północ

  • Prosimy o kontrolę temperatury przed zgłoszeniem się na wizytę w Centrum. Temp. 37,5 st. C i wyższa jest przeciwwskazaniem do osobistej wizyty w Centrum i w takiej sytuacji nie będziemy mogli udzielić konsultacji w siedzibie.
  • Prosimy pacjentów z gorączką/stanem podgorączkowym lub cechami infekcji dróg oddechowych nawet bez podwyższonej temperatury ciała (kaszel, katar, ból gardła, utrata smaku lub węchu, bóle mięśni) oraz po możliwym kontakcie z osobą chorą na Covid-19 o kontakt telefoniczny z Punktem Koordynacyjno-Zgłoszeniowym (61 102 39 73 lub 603 763 008) celem zmiany formy wizyty na telewizytę.
  • Informujemy, że większość wizyt będzie realizowana w sposób zdalny. Decyzja o przeprowadzeniu wizyty w siedzibie Centrum będzie każdorazowo podejmowana przez personel medyczny i musi być zasadna medycznie, nie może wynikać tylko z preferencji pacjenta.
  • Wszystkie wizyty w siedzibie Centrum muszą odbywać się w założonej maseczce z zakrytymi ustami i nosem lub przyłbicy, dotyczy to pacjenta i personelu. Odmowa założenia maseczki, dezynfekcji rąk lub pomiaru temperatury wiąże się z brakiem możliwości realizacji wizyty w siedzibie Centrum, możliwa jest wówczas tylko wizyta w formie zdalnej. Przed kazdą wizytą w siedzibie centrum konieczne jest wypełnienie przesiewowej ankiety w kierunku czynników ryzyka zakażania Covid-19.
  • Na wizyty w siedzibie Centrum prosimy zgłaszać się nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym terminem, w przeciwnym razie konieczne będzie oczekiwanie przed budynkiem. Nie ma możliwości oczekiwania na wizytę w poczekalni.
  • Prosimy o zgłaszanie się bez osób towarzyszących (nie dotyczy to pacjentów niepełnosprawnych).

Obowiązuje od 22.10.2020

foto: iStock