SCZP Poznań Północ udzieli wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego