Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ udzieli wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ

Nowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ otrzyma dofinansowanie na pomoc 700 osobom z zaburzeniami psychicznymi. Każda osoba, która zgłosi się do punktu, zostanie umówiona na spotkanie z koordynatorem opieki, który zaplanuje najlepszą ścieżkę powrotu do zdrowia. Dzięki pieniądzom jakie otrzymało centrum będzie można skorzystać z porad, konsultacji, czy leczenia ambulatoryjnego.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ działa przy ul. Tymienieckiego 34. Powstało dzięki spółce Termedia, która nawiązała współpracę z Fundacją CISZUM i miastem Poznań. Jest to już czwarte tego typu centrum w Wielkopolsce, docelowo ma ich być 11. Dzięki podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim placówka otrzyma środki na wsparcie 700 osób.

Centrum zapewnia bezpłatną pomoc dla mieszkańców i mieszkanek miasta zmagających się z długotrwałymi i ciężkimi zaburzeniami psychicznymi takimi jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy epizody psychotyczne, mających za sobą hospitalizacje psychiatryczne. Przyjmuje także osoby, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, potrzebują pomocy specjalisty lub chcą rozwinąć umiejętności komunikacji czy asertywności.

Każdy, kto chce skorzystać z pomocy, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym. Tam zostanie umówione spotkanie z koordynatorem opieki, czyli psychologiem, który zaplanuje najlepszą ścieżkę powrotu do zdrowia. Może on polecić uczestnictwo w warsztatach, konsultację z psychiatrą lub pracownikiem socjalnym, jak również skierować na psychoterapię indywidualną lub grupową.

– Już teraz działa Drop-In Centre, czyli otwarta przestrzeń do spotkania z innymi osobami lub z psychologiem. Można tam przyjść w godzinach otwarcia Centrum, bez wcześniejszego umawiania się i porozmawiać, posiedzieć w ciszy lub wziąć udział w organizowanych zajęciach – informują pracownicy Urzędu Miasta.

Dzięki dofinansowaniu w ofercie Centrum znajdzie się ambulatorium (zapewniające diagnostykę, porady, konsultacje, leczenie ambulatoryjne, psychoterapię indywidualną i grupową, czynności pielęgniarskie itp.) i oddział dzienny, czyli wielospecjalistyczne intensywne oddziaływanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dla dorosłych.

W centrum będzie można spotkać psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pielęgniarki, a także pracowników socjalnych. Powstanie tam zespół leczenia środowiskowego, który zapewnia wizyty domowe, czynną terapię, pracę z rodziną, treningi umiejętności itp. oraz zespół wczesnej interwencji, który zajmuje się działaniami profilaktycznymi i wczesnodiagnostycznymi.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, tel. 61 102 39 73, 603 763 008. W dni wolne od pracy oraz w nocy będą prowadzone dyżury telefoniczne. Pomocy udziela również Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej tel. 516 183 943. Pomoc jest bezpłatna, nie jest wymagane skierowanie.

źródło: gloswielkopolski.pl
foto: Pexels