Szkolenie wdrożeniowe dla kadry ŚCZP

Szkolenie wdrożeniowe dla kadry ŚCZP

W dniach 6 – 8 lipca cała kadra Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego odbyła szkolenie wdrożeniowe. Była to jednocześnie pierwsza okazja do spotkania i poznania się dla nowo powstałego zespołu. Część prelekcji prowadziły osoby bezpośrednio związane z Centrum, m.in. pani Magdalena Nowojska – dyrektor merytoryczny, pan Sławomir Czarnecki – dyrektor Centrum, pani Ilona Nogala – specjalistka ds. opieki środowiskowej oraz dr Sebastian Dziuda, psychiatra.

Pierwszy dzień poświęcony był przyjrzeniu się głównym założeniom i celom ŚCZP oraz omówieniu organizacji pracy. Ponadto doktor Dziuda opowiedział o organizacji lokalnej opieki psychiatrycznej w Poznaniu, a pani Anna Kołodziej, pracownik socjalny, przybliżyła nam dostępne formy pomocy socjalnej.

Wtorek poświęcony był zgłębieniu modelu pomocy, jaki będzie realizować Centrum. Skupiliśmy się na poznawaniu procesu przeprowadzania wstępnego wywiadu z pacjenta oraz budowania indywidualnej ścieżki leczenia i terapii. Pani Marta Karbowa-Płowens z Fundacji CISZUM przybliżyła nam narzędzia, jakimi będziemy posługiwać się w procesie diagnozy.

Środa była okazją do poznania naszych partnerów: Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Fundacji CISZUM. Poznaliśmy ich ofertę i omawialiśmy propozycje dalszej współpracy. W dalszej części dnia pani Karbowa-Płowens poprowadziła warsztat dla koordynatorów opieki oraz psychologów środowiskowych, pogłębiający umiejętności korzystania z narzędzi diagnostycznych.

Te intensywne trzy dni były jednocześnie oficjalnym startem naszej działalności. Od dziś już w pełnym składzie przyjmujemy  Pacjentów i z gotowością do współpracy czekamy na kolejnych.