Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne w ramach Szkoły Radzenia Sobie