Zespół Leczenia Środowiskowego – wizyty w domu pacjenta

Pomoc

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje wspaniałym Zespołem Leczenia Środowiskowego, czyli mówiąc przystępnym językiem – oferuje wizyty w domu pacjenta oraz pracę w jego środowisku.

Taka opieka jest najbardziej stosowna dla pacjentów, których obecny stan psychiczny znacznie zaburza ich funkcjonowanie – począwszy od zdolności do zadbania o siebie, organizacji czasu po utrzymanie relacji z innymi. Najczęściej są to chorzy na schizofrenię, osoby w ciężkiej depresji, w ostrej fazie choroby dwubiegunowej, z silnymi zaburzeniami lękowymi z towarzyszącymi im atakami paniki lub osoby znajdujące się w głębokich kryzysach. Jedyną grupą docelową, której pomocą nasz Ośrodek się nie zajmuje są osoby z otępieniem starczym lub w aktywnej fazie uzależnień od alkoholu/substancji. W przypadku takich osób zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania informacji o instytucjach wspierających ludzi z powyższymi problemami.

Kiedy pacjent jest wyizolowany oraz przez swoje problemy ma ogromną trudność z opuszczaniem domu, a ma motywację, by wejść na drogę zdrowienia i poprawy jakości swojego życia, przyjeżdżamy do domu pacjenta i pracujemy z nim na miejscu. Czasem jest to lekarz oferujący pomoc farmakologiczną, psycholog, który wspiera w realizacji celów, czasem psycholog środowiskowy, który asystuje w znalezieniu wolontariatu czy pracy zarobkowej, czasem jest to pomocny i wyrozumiały terapeuta, który pomoże tak zorganizować życie, by było w nim jak najwięcej miejsca na radość ze zwykłych czynności, ćwiczenia relaksacyjne, dbałość o zdrowy styl życia, dobre kontakty z innymi.

Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę jego potrzeby. Dla jednego człowieka celem będzie, by prowadzić spokojne życie na rencie, wychodząc na spacery, słuchając muzyki, czytając książki, dla drugiego będzie to powrót do pracy, założenie rodziny i odbudowanie relacji z bliskimi. Nie oceniamy wyborów pacjenta, a jedynie towarzyszymy im w realizacji ich planu na satysfakcjonujące życie, niezależnie od tego czy doświadczają objawów choroby, czy nie.

Regularność wizyt jest dostosowana do potrzeb pacjenta. Kiedy osoba jest w bardzo głębokim kryzysie, by zapobiec jej hospitalizacji, uruchamiamy tzw. Zespół Interwencji Kryzysowej i przyjeżdżamy nawet codziennie przez okres do dwóch tygodni, by wspierać pacjenta w wyjściu z kryzysu. Potem kontynuujemy leczenie, choć już nie w tak intensywnej formie. Dla innych mogą to być wizyty cotygodniowe, połączone z praktycznym działaniem takim jak terapia wsparciowa w czasie spaceru po parku lub pracowanie nad samodzielnością w robieniu zakupów.

Zdarzają się też przypadki, kiedy wizyty domowe są konieczne, gdyż osoba nie może dotrzeć do naszego Ośrodka ze względu na problemy z mobilnością.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum by przedyskutować opcję opieki środowiskowej, zadać pytania lub zwyczajnie porozmawiać.

Zapraszamy, do zobaczenia!

foto: Unsplash