Zespół

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Osoby pracujące w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym pełnią bardzo ważną rolę. Zajmują się nie tylko umawianiem wizyt u specjalistów, ale także koordynacją zasobów zewnętrznych. Mają rozległą wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia w różnych instytucjach na terenie Poznania i okolic. Każda osoba zgłaszająca się po pomoc może liczyć na informacje o dostępnych formach pomocy.

Koordynatorzy Opieki

Koordynator Opieki to pracownik z którym spotkasz się po umówieniu na wizytę w Centrum. Koordynator ustali możliwy plan działania w związku ze zgłaszanym problemem. Jeśli ustalisz z Koordynatorem, że bardziej korzystna będzie dla Ciebie dłuższa lub bardziej kompleksowa pomoc, to będziecie mogli zaplanować skorzystanie z innych form pomocy dostępnych w Centrum, np. warsztatów, terapii zajęciowej czy konsultacji z psychiatrą lub pracownikiem socjalnym. Jest to tzw. Ścieżka Długoterminowa, która często wymaga przeprowadzenia testów psychologicznych. W takim przypadku Koordynator pozostanie bardzo ważną osobą na drodze Twojego leczenia, ponieważ będzie troszczył się o realizację wyznaczonych przez was celów.

Psychiatrzy

W naszym Centrum psychiatra nie jest lekarzem pierwszego kontaktu. Bliskie jest nam myślenie, że ważną rolę w leczeniu odgrywa wsparcie psychologiczne, pomoc bliskich osób i zdrowy tryb życia, dlatego w pierwszej kolejności plan zdrowienia będzie obejmował takie oddziaływania. Spotkanie z psychiatrą jest u nas możliwe wyłącznie wtedy, gdy Koordynator Opieki uzna taką wizytę za konieczną i uzasadnioną. Psychiatra będzie ściśle współpracować z Koordynatorem oraz całym zespołem specjalistów, czuwając nad Twoim dobrostanem.

Psychologowie Środowiskowi

Psycholog środowiskowy ma złożoną rolę. Jest częścią tzw. Zespołu Leczenia Środowiskowego, który ma możliwość interwencji w miejscu zamieszkania pacjenta czy jego najbliższym otoczeniu (rejon: północna część Poznania). Taka interwencja jest uzasadniona, gdy nie masz możliwości przyjścia do Centrum ze względu na swój stan zdrowia psychicznego i fizycznego (np. długotrwała choroba, stany lękowe uniemożliwiające opuszczenie mieszkania), a znajdujesz się w sytuacji kryzysowej. Jest to forma przeznaczona głównie dla pacjentów objętych kompleksową opieką Centrum i zagrożonych hospitalizacją. Rolą psychologa środowiskowego jest też praca nad praktycznymi aspektami procesu zdrowienia – np. może towarzyszyć w otwieraniu się na świat i ludzi pomimo lęku, poszukiwaniu zajęć hobbystycznych, czy tworzeniu kreatywnego dziennika zdrowienia.

Psychoterapeuci

Psychoterapeuci w naszym zespole są wyszkoleni w różnych nurtach psychoterapeutycznych i specjalizują się w pomocy osobom zmagającymi się z rozmaitymi trudnościami lub zaburzeniami psychicznymi. Psychoterapia jest elementem długiej ścieżki leczenia i może mieć formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Psychoterapeuta nie jest specjalistą pierwszego kontaktu. To Koordynator wspólnie z zespołem podejmuje decyzję o przekierowaniu do jednego z naszych specjalistów aby dobrać optymalny kierunek pomocy psychoterapeutycznej.

Terapeuci zajęciowi

Terapeuci zajęciowi prowadzą warsztaty zarówno na Oddziale Dziennym oraz w ramach zajęć popołudniowych. Pracują również z pacjentami w domu. Są to działania o charakterze artystycznym, ruchowym i społecznym.

Pielęgniarka

Pielęgniarka jest członkiem Zespołu Leczenia Środowiskowego i zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Zapewnia fachową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Pracownik socjalny

Z pomocy pracownika socjalnego warto skorzystać, gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej lub zdrowotnej. Tego typu wsparcie obejmuje pomoc w uzyskaniu zasiłku, renty czy orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Nasz pracownik socjalny z dużą troską i uważnością przyjrzy się Twoim indywidualnym potrzebom i wspólnie z Tobą poszuka najlepszej dla Ciebie formy wsparcia, także ze strony zewnętrznych instytucji.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje Zespołem Leczenia Środowiskowego. Opieka tego zespołu najczęściej stosowana jest w przypadku pacjentów, których obecny stan psychiczny znacznie zaburza ich funkcjonowanie – począwszy od zdolności do zadbania o siebie, organizacji czasu po utrzymanie relacji z innymi. Najczęściej są to osoby chore na schizofrenię, osoby w ciężkiej depresji, w ostrej fazie choroby dwubiegunowej, z silnymi zaburzeniami lękowymi z towarzyszącymi im atakami paniki lub osoby znajdujące się w głębokich kryzysach.

Grupą docelową, której pomocą nasz Ośrodek się nie zajmuje są osoby z otępieniem starczym lub w aktywnej fazie uzależnień od alkoholu/substancji. W przypadku takich osób zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania informacji o instytucjach wspierających ludzi z powyższymi problemami.

Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę jego potrzeby. Dla jednego człowieka celem będzie, by prowadzić spokojne życie na rencie, wychodząc na spacery, słuchając muzyki, czytając książki, dla drugiego będzie to powrót do pracy, założenie rodziny i odbudowanie relacji z bliskimi. Nie oceniamy wyborów pacjenta, a jedynie towarzyszymy im w realizacji ich planu na satysfakcjonujące życie, niezależnie od tego czy doświadczają objawów choroby, czy nie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum by przedyskutować opcję opieki środowiskowej, zadać pytania lub zwyczajnie porozmawiać.

Zapraszamy, do zobaczenia!